Assistència Tècnica

Serveis informàtics integrals

Suport tècnic remot 1

Suport tècnic remot 2


ASSISTÈNCIA TÈCNICA PRESENCIAL I REMOTA

Oferim solucions als nostres clients de forma remota i presencial per poder resoldre de la forma més eficaç qualsevol incidència informàtica, el nostre servei tècnic buscarà la solució més adient en cada cas valorant cada situació de forma personalitzada.
Treballem amb diferents plataformes, ja siguin bassades en entorns Windows o Linux.

 

 

 

Facebook
Facebook
Instagram